Hvem udarbejder et boligskøde?

Et af de områder en boligadvokat arbejder med, er udfærdigelse af skøder og købsaftaler ved et boligkøb. Der er forskel på de 2 forskellige stykker papir. En købsaftale er aftalen imellem køber og sælger og er et detaljeret stykke papir, hvor aftaler er skrevet ned. Det kan f.eks. være overdragelsesdatoen, at vaskemaskinen følger med, prisen og hvad der ellers er aftalt imellem køber og sælger. Et skøde er ikke helt så detaljeret, men indeholder navne, finansieringsform og at køber nu er ejer af ejendommen. Det er et offentligt dokument der bliver tinglyst. En af de advokatvirksomheder der arbejder med udarbejdelse af købsaftaler og skøder er https://eboligadvokat.dk/skoede/. Som køber er det en god ide at have en boligadvokat med ind over, for at sikre at alt er som det bør være inden der underskrives.

Der findes 2 slags skøder

Der findes ved et boligkøb 2 slags skøder, et betinget skøde og et endeligt skøde. Et betinget skøde laves f.eks. hvis sælger har betinget sig at pengene skal være betalt før salget er endelig gennemført. Det betingede skøde skal også tinglyses, men vil ofte have en tidsfrist koblet til. Et endeligt skøde er som navnet antyder, når begge parter har skrevet under. Det endelige skøde skal også tinglyses og det er vigtigt at det indeholder de nøjagtige oplysninger. Det er derfor at det er vigtigt, at få en boligadvokat ind over. I princippet kan alle skrive et skøde og hvis du ved hvad du laver, er der en del penge at spare her. Alligevel anbefales det, at få en boligadvokat ind over, da det er skødet der beviser, at du er ejer af boligen. 

Tinglysning af skødet

Tidligere, før internettiden blev der gemt et fysisk eksempel af skødet. I dag foregår alt elektronisk og man skriver under med sit NemID. Når begge parter har skrevet under og skødet er gennemgået og godkendt, er det tinglyst og derfor et offentligt tilgængeligt dokument.